Cardiff Polyphonic Choir - what's on in Cardiff

Cardiff Polyphonic Choir: Cardiff choir, Cardiff choirs, Choir concerts Cardiff, Choral Concerts Cardiff, find out what's on in Cardiff

XX

 

........dewch i un or ymarferiadau?Diddordeb mewn ymuno? Holwch am glyweliad?
Noddwyr:  Rebecca Evans a Syr Bryn Terfel  

Rhif Elusen Cofrestredig 512325

cartref cyngherddau i ddod cyngherddau diweddar hanes y cr staff cerdd cysylltiad
 
Cardiff Polyphonic Choir - what's on in Cardiff; Cardiff Concerts - Cardiff Choirs

Dilynwch ni ar Trydar! @the_polys

Hoffwch ni ar Gweplyfr

Fyddech chi'n hoffi dod yn aelod o'r cr?  

Holwch am glyweliad

www.simonhopkinsphotography.com

       
  Mae ein cynlluniau ar gyfer ail hanner 2017 yn cynnwys taith i Lund yn Sweden ym mis Hydref.

Ar Rhagfyr 9fed dychwelwn i Neuadd Dewi Sant i ganu perfformiad y Nadolig eleni o'r Meseia gan Handel.

 
         

Pwyswch yma er mwyn cael cyflwyniad i'r pedwar unawdydd tu hwnt o dalentog sy'n perfformio'n rheolaidd i ganmoliaeth mawr ar lwyfan cyngherddau rhyngwladol ac sy'n ymuno gyda ni ar Rhagfyr 9fed.

Tocynnau ar linnell wefan

"yr anhreg Nadolig perffaith!"

   
   
 
   

Dyma'r cyswllt i'r adolygiadau o'r cyngherddau ar Fawrth 31ain ac Ebrill 1af ar y cyd gyda Cantorion Ardwyn ac yn ymuno gyda Cherddorfa Ffilharmonig Dresden (arweinydd Michael Sanderling) i ganu 9fed Symffoni Beethoven.

   
 
Cardiff Choral Information Exchange Logo: 
Find out what's on in Cardiff, concerts Cardiff, live music in cardiff

 

 
Cardiff Choral Information Exchange Logo: 
Find out what's on in Cardiff, concerts Cardiff, live music in cardiff

Gwybodaeth am gyngherddau corawl yng Nghaerdydd    Cyfnewidfa Gwybodaeth Gorawl Caerdydd

 C